Vocht!

Bekijk-Me-Hier

uit het woordenboek:

I        1. nat, vloeibare stof, vloeistof

2. niet stromende vloeistof; water in dampvorm of in iets anders opgenomen.

II     vochtigheid;  de muur is zwart van de vocht; het scheen of de vocht zichtbaar opkroop langs de verweerde wanden, tappelend uitzweette aan de gebarsten muren

Vocht vind je om je heen, je bent het nodig om van te leven. Vocht is altijd in beweging, vocht in je woning is een teken van leven.

 In ons ‘natte’ landje valt gemiddeld 7% van de tijd neerslag. Die neerslag valt in de vorm van regen, hagel, sneeuw of ijzel. De 7% staat gelijk aan ongeveer 1 uur en 40 minuten.

De neerslag brengt automatisch vocht met zich mee. Vocht is een vijand voor veel  bouwmaterialen. Schenk je hier geen aandacht aan, dan kan de waarde van je kostbare woning aangetast worden. Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, is de neerslag ook in Nederland toegenomen. Door deze toegenomen neerslag plus de bodemverzakking in Nederland, stijgt ook het grondwater. Het waterschap doet zijn best met betrekking tot het peilbeheer. Maar als eigenaar van een stuk grond, ben je zelf verantwoordelijk voor je terrein en de ontwatering ervan.

Problemen

De volgende problemen ontstaan in een te natte woning:

  • Het behang of de stuclaag kan loslaten
  • Schimmelvorming kan achter je banken en kasten ontstaan
  • Een muffe, soms bedorven lucht in huis
  • Een relatief hoge vochtigheid in huis
  • Meer last van ongedierte
  • Worst-case: je vloerbalken kunnen gaan rotten

Maar last but not least:

Vocht is ongezond, zeker voor mensen met reuma en astma!

Als het vocht op de verkeerde plaats in je huis verblijft, dan kan het veel schade aanrichten.

Het risico van vocht moet je best serieus nemen. Wat zichtbaar te zien is aan vocht, zijn slechts symptomen van een dieperliggend probleem.

Produceren van vocht

 Een volwassene produceert minimaal 1 liter vocht per dag

Naast het vocht dat je zelf als persoon in de woning brengt, zijn er meerdere manier om vocht te produceren. Door bijvoorbeeld de dagelijkse dingen die in je huis gebeuren kan vocht ontstaan. Hierbij moet je denken aan koken of aan het wassen van je kleding.
Ook kun je last hebben van vocht door het regenwater van buiten of een lekke leiding.

Condenseren

1. Verdichten (Van gasvormige lichamen tot vloeistoffen)
De waterdamp condenseert tegen de ruiten

Het vocht dat geproduceerd wordt in je woning, condenseert op de koudste oppervlakken. Het is dus van belang dat je je woning goed isoleert. Maar ook wanneer je woning goed geïsoleerd is, kan er condensatie ontstaan. Dit gebeurt dan op de plekken waar isolatie ontbreekt, of waar de isolatie niet goed is bevestigd. Dit zijn de zogenaamde ‘koude bruggen’.

Eigen gezondheid

Naast de schade die de vocht kan aanrichten aan de bouwmaterialen, zit er nog een risico aan het vocht in je huis. Het risico voor je eigen gezondheid. Vocht is een bedreiging voor jezelf en je gezin. Het bevordert namelijk de ontwikkeling van schimmels, bacteriën en huismijt.

Volwassenen met een ademhalingsstoornis zijn wetenschappelijk bestudeerd. De resultaten tonen aan dat 83% van de gevallen van astma, astmatische bronchitis en chronische bronchitis en 87% van de gevallen van chronische neusverkoudheid voorkomen bij volwassenen die in vochtige huizen wonen.

Waardeaantasting

Door geen aandacht te schenken aan vocht worden niet alleen de bouwconstructies aangetast, maar ook de waarde van uw kostbare bezit kan zwaar worden aangetast. Aangezien metselwerk nooit helemaal waterdicht is, ontstaat er doorslaand vocht aan de regenkant van de woning. Bouwstenen en specie zuigen altijd regenwater op. Een spouwmuur voorkomt dat het vocht naar binnen komt. Vaak veroorzaakt spouwmuurisolatie een “koude brug” naar de binnenmuur.

Problemen aan de buitenmuur:

  •  Het voegwerk kan los laten
  • Er kunnen scheuren en barsten ontstaan in de stenen
  • Er kan algvorming ontstaan; het effect van groene muren.

Vakman nodig? check: www.pechinhuis.nl

 

Wees er dus bewust van wat vocht kan doen met je woning!

 

Category : Blog

 

Stuur naar een vriend

E-mail de makelaar

Google